Ronald Schepers |
Procesbegeleider

Hallo ik ben Ronald Schepers, 

ik heb een grote en ruime ervaring in het onderwijs in het algemeen en in het voortgezet onderwijs in het bijzonder. Centraal in mijn werk staat het thema ´leren´. De kracht van de mens zit in zijn vermogen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zelfs invloed uit te oefenen op die veranderingen. Met name jongeren, maar ook volwassenen, hebben vaak de neiging dit vermogen diep weg te stoppen. Goede, menselijke begeleiding vanuit een aantal duurzame basisprincipes maakt het echter mogelijk juist dit vermogen bij jongeren en volwassenen weer zichtbaar en inzetbaar te maken.

Ik ben iemand die de innovatie in het onderwijs zoekt om deze ook daadwerkelijk in praktijk brengen. Ik heb ik naast mijn docentschap ruime ervaring als schooleider op het Arentheemcollege in Arnhem. Daar heb ik onder andere de innovatie gymnasium+ afdeling en het Achtplus-project vormgegeven. 

Als trainer/begeleider heb ik ervaring in het trainen van (docenten)groepen op het gebied van communicatie, emotionele intelligentie (met name Circle Time) en coaching. Ook werk ik met individuele jongeren en volwassenen.

Naast mijn opleiding tot eerstegraads docent heb ik onder andere de opleiding tot Coach, Begeleider, Trainer, Therapeut bij Weisfelt & Partners, diverse nascholingen en de TA-master bij Corael afgerond.