de specialist |
Communicatieadvies

Wij werken met Circle Time.

Mijn vader is dood. Plotseling overleden tijdens de vakantie op de camping. Hij was niet ziek, hij mankeerde niets. En nu is hij dood. “

Zo maken wij voor het eerst kennis met Frank, een nieuwe brugklasser. Hij kwam in de laatste week van de vakantie met zijn moeder naar school. Voor ons zitten twee verslagen mensen. Frank is woedend en boos. Waarom zijn vader, waarom? Andere vaders gaan niet dood, zijn vader wel. Wij zijn onder de indruk van Frank's verhaal. We besluiten dat Frank het moment kiest om zijn nieuwe klas op de hoogte te brengen van het overlijden van zijn vader. De eerste weken van het nieuwe schooljaar is Frank veel afwezig. Hij heeft de klas nog niets verteld wat er gebeurd is. Dan besluit Frank dat hij het tijd vindt om de klas in te lichten. Hij ziet er als een berg tegen op. Samen met Frank besluiten wij om een Circle Time te doen. Frank kan dan zelf het moment kiezen om het te vertellen. Wij beloven hem te helpen als het nodig is.

Circle Time is voor het Nederlandse onderwijs vormgegeven door Frits Roelofs en Ronald Schepers. Het is een gestructureerde aanpak waarin jongeren en volwassenen zich bewust worden van eigen en andermans gevoelens en van daaruit leren meer begrip voor zichzelf en voor anderen te krijgen. Iedere Circle Time bevat vijf fasen en gaat over een bepaald onderwerp. Dat kan van alles zijn: van planning tot pesten, van vriendschap tot verlies, van samenwerking tot gemis aan leiding. De leiding van een Circle Time ligt altijd in handen van een volwassene (faciliterende rol en is neutraal).

– (gevoelige) Thema’s in de klas bespreekbaar maken?

– Een open gesprek met een groep voeren?

– Als gespreksleider faciliteren en groepsgesprekken aansturen?

– Autonomie bevorderen?

– Een gesprek met open vragen voeren?

– Burgerschap inhoud geven?

Een ander thema bespreekbaar maken of afsluiten? Bel ons even.