de specialist |
Procesbegeleiding

Verbindend leiderschap

Ik werk in een team en ervaar dit maar zelden. Veelal werken we op ons eigen eiland. De resultaten van de school zijn goed; daar zijn geen problemen. We kunnen echter geen verandering aan – dan vechten we elkaar te tent uit. Inclusief de leiding.

Geen enkele school, geen enkel mens, lijkt te ontkomen aan een periode waarin het niet loopt, er veel ontevredenheid is en de nodige conflicten oplopen. Mr. Toshiro Kanamori, leraar, stelt: "Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig". Kanamori, filosoof en cultuurhistorisch vrijdenker, heeft een wens: (kinderen) leren samen gelukkig te worden. Voor teams op scholen geldt in wezen hetzelfde. De volwassene die ongelukkig is en ontevreden werkt, heeft een krachtige werking op iedereen om zich heen. Als één leraar .... Dit vraagt verbindend en inspirerend leiderschap met een accent op het oplossen en kanaliseren van conflicten, het vestigen en in stand houden van vertrouwen, het versterken van en onderhouden van professionele relaties in het team. Ligna zorgt voor het opknappen van het werkkader, het vergroten van kennis en inzicht, het vergroten van het handelingsrepertoire, gerichte trainingen en betekenisvolle dialogen. We werken aan verbindingen 'in het doen' die het verschil maken.