de specialist |
Communicatieadvies

Op je plek zijn

In alle hectiek van het speelveld van verandering en vernieuwing van onderwijs, mensen en voorkeuren, balans zoeken en houden is er behoefte aan reflecteren, rust en ruimte, gedachten en (communicatie-)keuzes op een rijtje.

Ligna richt zich op het ontwikkelen van competenties (kennis en inzichten, vaardigheden, persoonlijke effectiviteit) en het kunnen werken in de eigen werkcontext (de eigen werkomgeving).

Ligna neemt de rol aan van mentor (geven van tips, uitleggen, adviseren) en van coach (het leren betere prestaties te helpen behalen door leren en ontwikkelen).

Ligna counselt (het "heel" maken van het individu zodat hij zijn plaats in het team weer vindt) en spiegelt (staat voor de eigen opvatting aanscherpen, door die te laten zien en te toetsen).