de specialist |
Communicatieadvies

Onderzoek gevraagd

Het bestuur heeft voldoende signalen ontvangen om een onafhankelijk onderzoek dan wel begeleiding in te stellen. De directeur van de school kampt met een aantal personeelskwesties en er zijn ouders die contact met het bestuur hebben gezocht. Teamleden geven aan dat er een gespannen sfeer merkbaar is en willen graag een onafhankelijke begeleiding. Het schoolbestuur wil een scherp verwoord en actueel beeld van de werksituatie op deze school. De directeur wil een genuanceerd beeld voor een verdere samenwerking. Het team wil op een prettige manier zo snel mogelijk weer samenwerken.

Ligna inventariseert de werksituatie door gesprekken te voeren. Zicht krijgen op de belemmerende en bevorderende factoren zoals alle betrokkenen, ook ouders, deze verwoorden, is een eerste vereiste. Deze gesprekken worden dusdanig gevoerd dat er niet alleen informatie verkregen wordt, maar er ook beweging plaats gaat vinden. Inzichten die leiden tot directe actie, worden gelijk besproken. De rapportage, inclusief een advies, wordt eerst met alle teamleden doorgenomen. Deze rapportage is bedoeld voor de school om de situatie bespreekbaar te maken en voor het bestuur om de school optimaal te kunnen ondersteunen in de toekomst. Hierna volgt eventueel een plan van aanpak voor de begeleiding. Op deze manier richt Ligna zich op verbindingen in de context van alle betrokkenen.