de specialist |
Communicatieadvies

Lezing

Onze studiedag verdient een opening anders dan onze eigen kennis en ervaring. We zoeken interactie met de zaal, stof tot nadenken en een lach!

Ligna verzorgt lezingen, introducties, inleidingen tijdens allerlei werkmomenten. Favoriete onderwerpen zijn anders communiceren, verbinden, vernieuwend of actueel onderwijs, kantelen, het niet-weten, leiden en aansturen.