de specialist |
Communicatieadvies

Leidinggeven in een veranderende leeromgeving

De vraag naar onderwijs verandert en hierop willen we aansluiten. Het verschil in opvattingen hierover is hoorbaar en merkbaar en laat regelmatig een wij-zij situatie zien. Als we samen aan de slag gaan, is de kloof tussen opvattingen en wensen hoorbaar en voelbaar, maar niet werkbaar. Geef ik wel op de juiste manier leiding? Mis ik iets? Hoe draag ik zorg voor alle opvattingen, alle verschillen in snelheid van denken en doen en voor een goede sfeer in het dagelijkse werk?

Op het juiste moment de juiste dingen doen en zeggen - maar hoe doe je dat in een veranderende leeromgeving? Er is geen school gelijk, geen team gelijk, geen leidinggevende gelijk. Hoe geef jij leiding aan vakbekwame onderwijsprofessionals binnen een veranderende leeromgeving?

De vernieuwing van onderwijs vraagt professionals die naast vakkennis beschikken over leervermogen, een houding die past bij co-creatie. Je zou het ook het voorleven van 21e-eeuwse vaardigheden kunnen noemen. Hoe stuur je op het behouden van het goede en het toelaten van het nieuwe? Hoe spreek je collega's aan als collectief, maar ook als individu? Ligna begeleidt leidinggevenden in het onderwijs (individueel en managementteams) om een congruente organisatiestructuur en werkcultuur te laten bloeien. Van de solistische leraar en leidinggevende die (on-)vrijwillig beweegt naar een professional die opereert in een team en netwerk. Van de leraar die werkt vanuit zijn eigen discipline naar een leraar die meer en meer groeit in een multidisciplinaire werkomgeving.