de specialist |
Procesbegeleiding

Intervisie als middel

De huidige samenleving, ouders, kinderen, studenten en werkgevers vragen onder andere om zelfstandige, flexibele persoonlijkheden. Persoonlijkheden die kunnen samen werken in diverse situaties. Die niet alleen antwoorden hebben, maar ze ook kunnen ontwikkelen. Daarvoor is reflectie nodig: Waar sta ik voor in mijn vak? Wat speelt er in onderwijsland? Hoe sta ik hierin ten opzichte van anderen? Hoe ga ik hiermee om in ons team en met onze leidinggevende?

Om beweging in een schoolteam te versterken of zelfs een werkcultuur te veranderen is intervisie, mits gericht uitgevoerd, een goede manier waarbij jij zelf alsook de mensen om jou heen aan de slag gaan. In je eentje verander je de huidige werkcultuur of zienswijze immers niet? Daarbij heb je alle collega's nodig. Ligna begeleidt deze veranderings-processen mits de leiding er onderdeel van is.