de specialist |
Procesbegeleiding

Het aantal leerlingen blijft dalen ...

De wijk, onze omgeving, verandert: De populatie ouders van weleer zijn niet meer dezelfde ouders van nu. De vraag (wens, verwachting) van ouders naar het type onderwijs is daarmee ook veranderd. De ouder heeft minder weet van hetgeen ons onderwijs inhoudt en kan zich er ook minder adequaat een voorstelling van maken. Dat wat de school op dit moment biedt wordt al snel als 'onherkenbaar' ervaren. Het merendeel identificeert zich sneller met de school verderop in de wijk en kiest voor een andere school. Het gedrag van alle teamleden, inclusief de directie, is onvoldoende in staat gebleken de ouders voldoende aan zich te binden. We hebben te maken met een negatieve beeldvorming over onze school.

Dit leidt al snel tot een aantal belangrijke vragen (zonder volledig te willen zijn):

  • Hoe behouden wij ons huidige aantal leerlingen of vergroten wij het aantal leerlingen?
  • Is het nodig onze didactiek en pedagogiek te veranderen?
  • Is het nodig anders over ons onderwijs te communiceren?
  • Hoe communiceren wij hierover gezamenlijk en eenduidig?

Ligna begeleidt communicatietrajecten waarbij de externe communicatie wordt versterkt, de interne communicatie hierop afgestemd wordt en zorgt voor een krachtige, gezamenlijke en relevante communicatie naar ouders zonder de eigen overtuigingen kwijt te raken. We werken naar het behoud of een groei van het aantal leerlingen. We ondersteunen de schoolorganisatie bij het adequaat kunnen reageren op veranderende omstandigheden (zoals een veranderende vraag naar onderwijs, kritische beeldvorming van ouders, slechte pers, veranderende instroom, grotere concurrentie, veranderingen in opvattingen binnen het team, krimp in de regio).