de specialist |
Communicatieadvies

Eigen communicatiestijl

We hebben allemaal ons op een bepaalde manier ten opzichte van anderen leren gedragen, en dus communiceren we allemaal met anderen op een geheel eigen wijze. We hebben ieder onze eigen communicatiestijl.

Ligna verzorgt drie korte trainingen en leert deelnemers hun eigen manier van communiceren af te stemmen op de communicatie van hun gesprekspartner waardoor voor beiden een fijnere ontmoeting ontstaat. Deelnemers weten deze vaardigheden ook toe te passen in complexere situaties met meerdere personen.

In de basis-sessie krijgen deelnemers zicht op het leren herkennen van de eigen communicatiestijl en hoe die verbonden is met de persoonlijkheid en eigen gedrag. Wat is jouw voorkeursstijl van communiceren? Hoe kom je over op je gesprekspartners? Kun je je eigen communicatie-valkuilen vermijden?

In de vervolg-sessie leren deelnemers een inschatting te maken van de communicatiestijl  van hun gesprekspartner. Hoe stem je jouw communicatie af op de stijl van de ander?

Bij de derde sessie gaat het om de dynamiek van communiceren. Deelnemers kijken naar  hun eigen rol èn die van anderen in meer complexe werksituaties, zoals vergaderingen die  niet lopen, binding met de klant die versterkt moet worden of van werknemers die worstelen met de groei of krimp van de schoolorganisatie. Krijg ik mijn punt nog wel over de bühne als ik mijn communicatiestijl aanpas? Wordt er (nog) wel naar mij geluisterd?

De training is bestemd voor (school-)organisaties, bedrijven en individuen. Desgewenst kunnen zij in-company gegeven worden. De trainingen duren ieder 2,5 uur.