de specialist |
Procesbegeleiding

Een serie rijke ontmoetingen met het beroepenveld

Voor veel onderwijsinstellingen geldt dat de relatie met het beroepenveld een frisse, nieuwe energie kan gebruiken. Ook bij onze instelling. Studenten worden opgeleid waarbij de relatie 'stagiair-stage-opdrachtgever' niet meer voldoende is. Niet alleen omdat we een met een andere kwalificatiestructuur werken. Ook omdat we onze studenten graag behouden voor ons lokale werkveld – in een werkomgeving waarbinnen iedere individuele student zich kan ontwikkelen tot een startende werknemer van de 21e eeuw. Hoe richten we deze nieuwe relatie optimaal in?

De huidige relatie tussen onderwijsinstelling en beroepenveld, heeft de voorwaarde sterk wederkerig en actueel te zijn: goed voor de leerling, betekenisvol voor de docent en het onderwijs en ook waardevol voor de externe relatie. Hiervoor zijn dialogen van belang waar de rolneming van de docent, de rolneming van de student, maatschappelijke ontwikkelingen en de beweging in het beroepenveld samenkomen. Een serie ‘betekenisvolle ontmoetingen’ tussen uw onderwijs en het beroepenveld als vertrekpunt voor een leven lang leren.

Ligna richt series ontmoetingen (Meeting of minds) in om deze relaties te verrijken en te actualiseren in een voor iedere betrokkene toegankelijke en wederkerige vorm. De aanpak die Ligna heeft ontwikkeld, versterkt docenten in het nemen van verantwoordelijkheid, persoonlijk leiderschap en eigenaarschap binnen de opleiding. Bovendien genereert het gezamenlijk werkplezier en het elkaar professioneel beter leren kennen. De wisselwerking tussen leerlingen, studenten, docenten, werkgevers en werknemers vanuit een actuele vraag, wordt als zeer waardevol ervaren. Het begeleiden van dit proces met de docenten en de studenten, maakt het geheel sterk.