de specialist |
Procesbegeleiding

De onderstroom

Binnen ons team praten we redelijk makkelijk over elkaar als het werk niet naar wens verloopt. Elkaar openlijk aanspreken is lastiger. Waar we vaak achter komen is dat we niet zeggen wat we eigenlijk willen zeggen. Daarover praten we thuis wel, maar niet op de werkvloer. Er speelt van alles, maar we delen het niet. Onze leidinggevende kan er soms goed mee omgaan, maar een aantal zaken komen steeds weer terug zoals besluiten uitvoeren waar we het niet mee eens zijn, werk opgelegd krijgen van bovenaf, collega's die het hoogste woord hebben. Ze hinderen onze manier van samenwerken en beperken de kwaliteit van ons werk. Hoe veranderen we dit?

Ligna gaat in gesprek met de betrokkenen. Individueel waar nodig en samen waar mogelijk. Deze gesprekken zijn niet alleen gericht op het verkrijgen van informatie maar ook op het horen van woorden (taalgebruik) en duidingen, relaties en posities, oordelen, aannames en veronderstellingen. Deze gesprekken zorgen voor de eerste stap naar een andere werksituatie.

We zorgen voor een goede organisatiestructuur en -cultuur. We begeleiden de dagelijkse werksituaties (we bereiden samen voor, begeleiden het gesprek en reflecteren). En we doorbreken bestaande patronen door ze te duiden en bespreekbaar te maken tijdens verschillende bijeenkomsten. Daarbij wordt de wijsheid van ieder teamlid gebruikt. We stellen veel vragen, ook daar waar weerstand zich ontwikkelt en vergroten het handelingsrepertoire van een ieder. De hinderlijke patronen zijn, mits de leiding meedoet, te doorbreken. We verbinden het individu met het individu, het teamlid met het collectief, de leidinggevende met de groep. Soms is het hoog nodig tijd de beperking te overstijgen. Dit levert een ongekende energie en creativiteit op.