de specialist |
Procesbegeleiding

De kracht van de dialoog

We werken elke dag samen en boeken niet de vooruitgang die we zoeken. We overleggen, we praten en we maken besluitenlijsten en toch zijn we niet geheel tevreden. Waar ligt dit toch aan? Het is eenvoudig dit toe te schrijven aan de voorzitter of kartrekker: Hij (of zij) stuurt en leidt en als dit niet goed gebeurt, kun je als deelnemer niet zo veel … En als collega's ook nog eens 'gewoon aanschuiven' zonder goede inbreng … Is het onze cultuur? Doe ik zelf te weinig of niet het juiste? Hoe kan dit anders?

Samenwerken kan een prachtige ervaring zijn, waar energie ontstaat, waar iedere deelnemer erkend en gehoord wordt. De dialoog en de vorm waarin je deze dialoog neerzet is een bepalende factor. Als de vorm leidt tot luisteren, tot co-creatie, tot verbinding met inhoud, elkaar en de beweging voorwaarts ontstaat er meer dan van te voren wordt verwacht. Dit vraagt een aantal vaardigheden waar je niet een training voor hoeft te volgen – deze kun je ook gelijk op de werkvloer toepassen. Denk hierbij aan de kracht van vragen stellen, luisteren en doorvragen, op-denken, inzichten vergroten, werken vanuit begrip en mogelijkheden. Ligna begeleidt diverse vormen van dialogen (zoals Meeting of minds) waar verbinding met jezelf en anderen, de verbinding met de daadwerkelijke inhoud alsook de beweging voorwaarts centraal staan.