de specialist |
Communicatieadvies

Externe communicatie verbeteren

Ouders nemen met regelmaat contact op met de afdelingsleider, met de directeur(en) en ook met het bestuur. Er zijn rechtszaken die duiden op ongekende teleurstellingen. Diverse ouders hebben hun kind op een andere school geplaatst. De beeldvorming van de schoolorganisatie is in het geding.

De identiteit van de school (de centrale, onderscheidende en houdbare kenmerken van de school) biedt alle medewerkers het juiste handelingsperspectief. Het is een mentaal kompas dat keuzes en gedrag inspireert en instrueert. Deze identiteit is de verbinding  tussen leraren en hun belanghebbenden (ouders en leerlingen). Ouders en leerlingen richten zich hier (bewust en onbewust) op.

De gewenste identiteit communiceerbaar maken in woord en beeld en leidend laten worden voor de verhalen die in de omgeving van de school de ronde doen, worden in diverse werkvormen geoefend. Daar waar nodig werken we met trainingsacteurs. De goede verstandhoudingen en verwachtingen overtreffen zonder dat het moeite kost, laten de school zien zoals je deze graag ziet.