actueel |
Gini Manting
|

Wij maken het onderwijs

Zonder wij geen onder...s!

Wij maken het onderwijs is een initiatief dat zich sterk maakt voor het onderwijs in de regio. Wij verkennen hoe wij in de nabije toekomst het onderwijs samen kunnen inrichten. Wij brengen mensen en ideeën van binnen en buiten het onderwijs bij elkaar. Het doel is om de aanwezige kennis, ervaring en bevlogenheid te bundelen tot broedplaatsen en mooie onderwijsinitiatieven. Initiatieven die ontstaan op de werkvloer en die voortkomen uit een werkelijke behoefte. Er zijn schooloverstijgende thematieken die gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Denk aan de digitale leeromgeving, duurzaamheid, burgerschap, talentontwikkeling. Initiatieven waarvoor verbinding nodig is. Voor meer informatie: www.wijmakenhetonderwijs.nl.