actueel |
Gini Manting
|

No time to waste

Willem Lageweg, oud-directeur van MVO Nederland, schreef hierover: 'Voor een circulaire en inclusieve economie is duurzaam onderwijs op alle niveaus onmisbaar. Dat geldt voor huidige en toekomstige generaties. Namens MVO Nederland onderschrijf ik daarom het belang van IKcircuLEER om een kennisbasis duurzaamheid structureel in het (V)MBO te verankeren'.

Wat betekent het voor ons dagelijks leven als de wereldbevolking binnen 1 mensenleven verdrievoudigt, zoals nu gebeurt? En wat betekent dat voor de jongeren die nu naar school gaan?

Bereiden wij hen goed voor? Zijn zij voorbereid op werken in een actuele, duurzame, circulaire economie? 

Ruim de helft van de jongeren volgt een opleiding in het (V)MBO. Het is tijd dat duurzaam onderwijs niet beperkt blijft tot het universitair en hoger onderwijs, maar dat ook (V)MBO-ers daarin hun weg gaan vinden, want:

- nieuwe vakmensen zijn onmisbaar

- steeds meer bedrijven vragen om werknemers met kennis over duurzaamheid 

- steeds meer klanten vragen om duurzaam geproduceerde producten 

- dagelijks worden er nieuwe slimme innovaties bedacht 

- de overheid koopt 100% duurzaam in. 

Met IKcircuLEER gaan jongeren op zoek naar de antwoorden op vragen zoals: Welke producten en diensten uit het dagelijks leven zou je niet willen missen? Waarvan zijn die gemaakt, en hoe, met welke materialen? Wie werkten eraan en in wat voor situaties? Wat is slim om te doen als je het niet meer nodig hebt? IKcircuLEER maakt leren circuleren makkelijk en aantrekkelijk: van grondstoffen, kennis en goede ideeën. En dit vraagt niet alleen iets van leerlingen (zoals reflectie, talenten ontdekken en ontwikkelen, ondernemerschap), maar ook iets van de leraar van nu (denk aan begeleiden, gesprekken voeren, leven lang leren). En dit is nog leuk ook!

Ik, Gini, wil dat mijn kinderen dit onderwijs kunnen volgen.

En jij?

Kom op 11 mei naar Zwolle, doe mee en doneer en ontmoet Jan Terlouw.