actueel |
Gini Manting
|

Bron voor Onderwijs

Bron voor Onderwijs is een platform voor vernieuwers op het gebied van leren en onderwijs. Wij willen lokaal, intersectoraal en interdisciplinair onderzoekend en creërend werken aan bouwstenen voor onderwijsvernieuwing. Deze bouwstenen voor actueel onderwijs manifesteren zich in vele vormen zoals lokale coalities, gezamenlijke projecten, persoonlijke ontwikkeling, nieuwe kennis of methodieken of handvatten voor onderwijsvormen. We nodigen iedere onderwijsprofessional uit om te bouwen vanuit elkaar kennen en samenwerken in de gehele lokale onderwijssetting, te delen en te duiden wat er nu speelt in het onderwijs en in de samenleving om deze te vertalen naar de eigen onderwijspraktijk. Voor meer informatie zie www.bronvooronderwijs.nl.